top of page

Indhold & vilkår

Læs her om indhold og vilkår i Roskilde Dyrlægehus' abonnements-pakker.

Tøv ikke med at kontakte os hvis du stadig har spørgsmål.

Gå tilbage til bestillingssiden ved at trykke her

Indhold

HUND - STANDARD

Årlig vaccination:

For at opnå højest mulig sygdomsbeskyttelse, vil hunde blive vaccineret efter anbefalinger fra vaccineproducenter og dyrlægefaglige organisationer. Der vil som udgangspunkt blive vaccineret mod hundesyge, leverbetændelse, parvovirus, kennelhoste og leptospirose (DHP+BbPi+L4). Hunden skal for at kunne modtage vaccinen, være vurderet rask hertil af en af vores dyrlæger.

Øvrige vacciner kan tilkøbes mod merpris.

Konsultation: 

Skulle din hund have behov for en dyrlægekonsultation fx pga sygdom, er denne inkluderet i dit abonnement. Der skal afregnes seperat for evt. anvendt og udleveret medicin, videre udredning eller laboratorieundersøgelser, injektionsgebyr og receptgebyr.

HUND - FLEX

Alle ydelser i Hund - Standard er inkluderet.

Injektionsgebyr og receptgebyr er inkluderet i Hund - Flex.

Der kan desuden vælges frit mellem én af følgende behandlinger inden for en periode på 12 måneder:

Tandrens: tandrensning og -polering i bedøvelse.

Ørerens: oprensning af et eller begge ører i bedøvelse

Blodprøve; undersøgelse af blodceller og organers status (hæmatologi og blodkemi)

Afføringsprøve: screening for relevante tarmparasitter fx. Giardia, fransk hjerteorm, lungeorm, spoleorm og bændelorm.

Urinundersøgelse: screening for fx. infektion (mikroskopi) og urinkrystaller.

Prostataundersøgelse; screening for forstørret prostata - en hyppig lidelse hos intakt hanhund.

Drægtighedsscanning; ultralydsscanning for at fastslå evt. drægtighed og om muligt forventet fødselstidspunkt.

Løbetidsbestemmelse; op til 3 progesteronmålinger og skedesvab for at fastslå optimalt parringstidspunkt.

Følgende er ikke inkluderet i abonnementet: blodprøve inden bedøvelse, supplerende tandbehandling ifm. tandrensningen, samt supplerende blod-/afføringsprøver.

HUND - PREMIUM

Alle ydelser i Hund - Flex er inkluderet.

Desuden er følgende ydelser inkluderet:

- Tandrøntgen under tandrensning.

- Supplerende blod- eller afføringsprøver (add-on's) takseres med 35% rabat ift. klinikkens prisliste.

- Loppe-/flåtforebyggelse i 12 måneder med præparat valgt af Roskilde Dyrlægehus. Der vil som udgangspunkt vælges et præparat der yder 3 måneders beskyttelse, men en dyrlægefaglig vurdering kan tale mod dette. Loppe-/flåtmidlet afhentes på Roskilde Dyrlægehus.

- Klippekort til fx. kloklip, tømning af analkirtler. Klippekortet indeholder 6 klip til korte veterinærsygeplejerske-konsultationer. 

- 10 % rabat på Virbac HPM foder købt hos Roskilde Dyrlægehus.

KAT - STANDARD

Årlig vaccination:

For at opnå højest mulig sygdomsbeskyttelse, vil katte blive vaccineret efter anbefalinger fra vaccineproducenter og dyrlægefaglige organisationer. Der vil som udgangspunkt blive vaccineret mod kattesyge og katteinfluenza (RCP), samt chlamydia (Ch) hvor relevant. Katten skal for at kunne modtage vaccinen, være vurderet rask hertil af en af vores dyrlæger.

Øvrige vacciner kan tilkøbes mod merpris.

Konsultation: 

Skulle din kat have behov for en dyrlægekonsultation fx pga sygdom, er denne inkluderet i dit abonnement. Der skal afregnes seperat for evt. anvendt og udleveret medicin, videre udredning eller laboratorieundersøgelser, injektionsgebyr og receptgebyr.

KAT - FLEX

Alle ydelser i Kat - Standard er inkluderet.

Injektionsgebyr og receptgebyr er inkluderet i Kat - Flex.

Der kan desuden vælges frit mellem én af følgende behandlinger inden for en periode på 12 måneder:

Tandrens: tandrensning og -polering i bedøvelse.

Ørerens: oprensning af et eller begge ører i bedøvelse

Blodprøve; undersøgelse af blodceller og organers status (hæmatologi og blodkemi)

Afføringsprøve: screening for relevante tarmparasitter fx. Giardia, lungeorm eller spolorm og bændelorm.

Urinundersøgelse: screening for fx. infektion (mikroskopi) og urinkrystaller.

Pelsklip i bedøvelse: slip af med alle totter og pelsknuder med en nedklip i bedøvelse.

Følgende er ikke inkluderet i abonnementet: blodprøve inden bedøvelse, supplerende tandbehandling ifm. tandrensningen, samt supplerende blod-/afføringsprøver.

KAT - PREMIUM

Alle ydelser i Kat - Flex er inkluderet.

Desuden er følgende ydelser inkluderet:

- Tandrøntgen under tandrensning.

- Supplerende blod- eller afføringsprøver (add-on's) takseres med 35% rabat ift. klinikkens prisliste.

- Loppe-/flåtforebyggelse i 12 måneder med præparat valgt af Roskilde Dyrlægehus. Der vil som udgangspunkt vælges et præparat der yder 3 måneders beskyttelse, men en dyrlægefaglig vurdering kan tale mod dette. Loppe-/flåtmidlet afhentes på Roskilde Dyrlægehus.

- Klippekort til fx. kloklip, tømning af analkirtler. Klippekortet indeholder 6 klip til korte veterinærsygeplejerske-konsultationer. 

- 10 % rabat på Virbac HPM foder købt hos Roskilde Dyrlægehus.

Vilkår

OMFANG

Indholdet af abonnementerne er beskrevet overfor. Abonnementerne kan kun benyttes i klinikkens normale åbningstid, som fremgår af hjemmesiden. Ydelser indeholdt i abonnementet skal være anvendt (inkl. loppe-/flåtmidler) inden 12 måneder, for ikke at bortfalde. 

Bemærk, forbrugt og udleveret medicin vil blive takseret udover abonnementsprisen jf. dansk lovgivning.

FORTRYDELSESRET

Der ydes 14 kalenderdages fortrydelsesret på købte abonnementer fra købstidspunktet.

Ønske om brug af fortrydelsesretten (opsigelse af abonnementet) sendes på mail til Roskilde Dyrlægehus - tryk her. Mailen skal være modtaget inden fortrydelsesrettens udløb.

Har Roskilde Dyrlægehus bistået med dyrlægefaglig behandling i perioden indtil fortrydelsesretten tages i anvendelse, vil ydelserne blive slutfaktureret dig som abonnent (kunde), modregnet evt. abonnementindbetalinger (se desuden afsnittet "Ophør af abonnement").

OPHØR AF ABONNEMENET

Et abonnement er uopsigelig i 12 måneder (se dog afsnittet Fortrydelsesret), hvorefter det kan opsiges med 1 måneds varsel ved udløbet af en måned.

Et abonnement opsiges ved at sende en mail til Roskilde Dyrlægehus - tryk her. Benyt alternativt info@roskildedyrlaegehus.dk.

Abonnementet kan betragtes som opsagt, når du har modtaget en bekræftelse fra Roskilde Dyrlægehus.

Den modtagede dyrlægefaglige behandling dækket af abonnementet inden opsigelsestidspunktet, vil blive afregnet ud fra standardprisen på slutfaktureringstidspunktet.

Opsiges abonnementet i fortrydelsesperioden, og du allerede har benyttet dig af en konsultation og en tandrens, opkræves differencen mellem det betalte abonnement og aktuelle pris for den dyrlægefaglige behandling. Restancen står til betaling straks efter opsigelsen af dit abonnement. Der refunderes ikke for uudnyttede behandlinger eller indbetalinger i perioden op til opsigelsestidspunket.


Roskilde Dyrlægehus kan opsige et abonnement uden begrundelse med tre måneders varsel ved udløbet af en måned.

OPHØRT EJERSKAB (HERUNDER DØD)

Et abonnement kan opsiges med forkortet opsigelsesfrist såfremt et kæledyr ikke længere lever eller ejerskabet på anden vis utilsigtet er ophørt. I sådanne tilfælde vil der ske en slutfakturering, som beskrevet under afsnittet Ophør af abonnement. Slutfaktureringen, og derved ophør af abonnementet, vil dog ske hurtigst muligt efter Roskilde Dyrlægehus har fået informationen om det ophørte ejerskab.

VILKÅRSÆNDRINGER

Ændringer af priser, vilkår og indhold vil blive varslet mindst 2 måneder inden ikrafttræden.

BETALING

Betaling for abonnement finder sted månedligt fra den dato abonnementet tegnes via hjemmesiden.
Manglende betaling pålægges rykkergebyr.

Betalingen af abonnementet varetages af Stripe. Betaling af øvrig dyrlægefaglig behandling sker direkte til Roskilde Dyrlægehus efter endt behandling.

Ændring af betalingsoplysninger meddeles hurtigst muligt til Roskilde Dyrlægehus på mail - tryk her.

GDPR (BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER)

Ved indgåelse af abonnementsamarbejde giver du samtykke til, at Roskilde Dyrlægehus må opbevare følgende persondata:

Navn, adresse, email, telefonnummer og betalingskortoplysninger. Det er desuden vigtigt at Roskilde Dyrlægehus kender til kæledyrets ejerforhold.

Ændring af personoplysninger og ejerforhold meddeles hurtigst muligt til Roskilde Dyrlægehus på mail - tryk her.

Disse data er nødvendige for at kunne formidle abonnementet til kunder og administrere betalinger. Du giver samtidig samtykke til, at Roskilde Dyrlægehus må kontakte dig angående abonnementer og information herom. 

Persondata vil blive slettet senest 12 måneder efter abonnementets ophør. Du kan til enhver tid bede Roskilde Dyrlægehus slette dine persondata ved at opsige dit abonnement.

IDENTIFIKATION

Abonnementet er personligt og kan ikke overføres eller videreføres til andre dyr. Det er derfor en forudsætning, at dyret er ID-mærket med chip eller læsbar tatovering. 

MISBRUG

Ved mistanke om bevidst misbrug/snyd med et abonnement (herunder, men ikke begrænset til, omgåelse af ejerskab eller ID-mærkning) vil Roskilde Dyrlægehus opsige abonnementet med omgående virkning.

I sådanne tilfælde vil der ikke kunne forventes udbetaling af eventuelt tilgodehavende til abonnenten.

Roskilde Dyrlægehus vil fakturere modtagede dyrlægefaglige ydelser til dig som abonnent (kunde), dog modregnet evt. indbetalinger. Eventuel restance i Roskilde Dyrlægehus' favør står til betaling straks.

bottom of page